Styrelse & revisor

Alexander Tasevski Ordförande

Styrelseordförande sedan 2022

Utbildning: Odontolog, Göteborgs Universitet
Arbetslivserfarenhet: Alexander är managementkonsult med över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och internationalisering. Alexander har varit aktiv delägare i två tekniska bolag från start-up till exit och drivit egen konsultfirma de senast åtta åren. Vidare har Alexander arbetat med internationell affärsutveckling de senaste 20 åren för företag som Nobel Biocare AB, Ospol AB, Osstell AB, MDDI Global Pty Ltd., Klockner SA samt Integration Diagnostics Sweden AB. Alexander har en omfattande affärsutvecklingskarriär med track record bakom sig, med fokus på internationella etablering för både svenska och internationella bolag på den globala scenen.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:
Dentia Consulting AB, Verkställande direktör och konsult
Klockner SA, Konsult
Amido AB (publ), Konsult

Per Jorlind VD, Ledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Dataekonomisk linje, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Arbetslivserfarenhet: Per har mer än 25 års erfarenhet som försäljningsansvarig inom mjukvaruindustrin. Främsta inriktningen har varit inom olika typer av affärs- och verksamhetssystemslösningar. Per har även drivit upp ett konsultbolag som en av två huvudägare som sedermera förvärvades under 2017 av en storsatsande svensk aktör. Per har stor erfarenhet av att arbeta inom bolag i tillväxt och med affärsmodeller som går från OnPrem54 till SaaS-miljö.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:
Verum Vinum Sverige AB, Styrelseledamot och aktieägare (33%)
Nordic Tech Fund Group AB, Styrelseledamot
Noisivan Invest AB, Styrelseledamot och aktieägare (100%)

Emma Skåpe Ledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: (i) Affärsekonom, IHM Business School, (ii) Masterexamen, IHM Business School och (iii) EGN Sverige
Arbetslivserfarenhet: Emma har över 20 års erfarenhet från ledande finansroller inom redovisning och controlling samt som managementkonsult i både lokala och internationella projekt. Emma har främst erfarenhet från IT, retail, fordons- och logistikbranschen i såväl mindre ägarledda bolag som globala koncerner som Volvo Group. Emma har även varit engagerad i Venture Cup som feedbackgivare och stöd till nya affärsidéer under flera år.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:
Good To Growth AB, Styrelseledamot
SWISSLOG AB, Extern firmatecknare och medlem i ledningsgruppen
SWISSLOG AS, Extern firmatecknare och medlem i ledningsgruppen

Eric Michelsen Ledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Arbetslivserfarenhet: Eric har över 30 års erfarenhet av ledning, strategiarbete och utveckling. Drygt tolv år av dessa har Eric varit verksam inom Assa Abloy-gruppen där han var ansvarig för innovation och interkonnektivitet i olika dotterbolag med roller såsom R&D-chef och VP Engineering med ansvar för elektronik, firmware och mjukvaruutveckling.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:
Provinn AB, Styrelseledamot och ordförande
Brf Kvarnbäcksfallet, Styrelseledamot och ordförande
Zipplify AB, Aktieägare (10%)
Smutsiga Händer AB, Aktieägare (100%)
VinnTer AB, Verkställande direktör

Mattias Celind Revisor

PwC

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.