Om oss

Som ett led i överlåtelsen har Zesec of Sweden AB den 11 oktober 2023 ingått rörelseöverlåtelseavtal med dotterbolaget Zesec Production AB avseende överlåtelse av verksamheten i bolaget till AO Capital.

Rörelseöverlåtelseavtalet godkändes av den extra bolagsstämma i bolaget 30 oktober 2023. Tillträde skedde den 31 oktober 2023. Rörelseöverlåtelseavtalet i dess helhet finns i kallelsen till extra bolagsstämma.

Zesec of Sweden AB gör bedömningen att köpeskillingen från överlåtelsen kommer användas för att fullfölja styrelsens planer enligt nedan.

Kort om styrelsens planer för bolaget efter överlåtelsen

Som kommunicerats till marknaden den 27 september 2023 avser styrelsen nu att sondera möjligheterna för ett så kallat omvänt förvärv. Om ett omvänt förvärv skulle komma till stånd innebär det att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning då det bland annat innebär en väsentlig förändring av bolagets verksamhet.

Om inget omvänt förvärv kommer till stånd bedömer styrelsen att Bolaget inte kommer att uppfylla tillämpliga noteringskrav på NGM Nordic SME efter den tidpunkten. Styrelsen avser återkomma med ytterligare information om ett eventuellt omvänt förvärv så snart sonderingarna resulterat i närmare och konkret information.

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.